Spotrebiteľské právo

Máme skúsenosti pri poskytovaní právneho poradenstva a služieb v oblasti spotrebiteľského práva. V rámci ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k obchodným spoločnostiach zabezpečujeme analýzu stavu ochrany spotrebiteľa u konkrétneho prevádzkovateľa vrátane prípravy, koncipovania a vypracovania spotrebiteľských zmlúv, všeobecných obchodných podmienok, reklamačných poriadkov, formulárov na odstúpenie od zmluvy a ďalších dokumentov a legislatívou vyžadovaných dokumentov v zmysle platnej legislatívy. Podieľame sa na pripomienkovaní a právnom audite existujúcich všeobecných obchodných podmienok a reklamačných poriadkov.

Pre svojich klientov poskytujeme taktiež právne poradenstvo súvisiace s nastavením elektronického obchodu prevádzkovateľov v súlade so zákonmi na ochranu spotrebiteľa a legislatívou Európskej Únie, vrátane implementácie ochrany osobných údajov smernice GDPR.

V prípade potreby poskytujeme zastupovanie v súdnych konaniach vyplývajúcich z rozhodnutí správnych orgánov a konaniach pred Slovenskou obchodnou inšpekciou. 

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Spotrebiteľské právo

Máte záujem o túto službu?