Poradenská skupina
ADVICE CENTRE

Skupina ADVICE CENTRE spája poradenské spoločnosti, ktoré poskytujú špičkové služby pri využití vzájomných synergií právnikov, konzultantov a poradcov z viacerých oblastí.

Partnerstvá

Doing Business

Certifikát zo Svetovej banky za aktívny prínos advokátskej kancelárie pri projekte „Doing Business in European Union 2018: Slovakia“. Svetová banka vyhodnocuje reguláciu podnikateľského prostredia a jej vplyv na miestnych podnikateľov v piatich mestách na Slovensku: v Bratislave, Košiciach, Prešove, Trnave a Žiline.


Združenie účtovníkov Slovenska

Združenie účtovníkov Slovenska

Občianske združenie zamerané na združovanie, rozvoj a podporu profesie účtovníkov a personalistov a šírenie ich dobrého mena. ZUSK prispieva k rozvoju profesie účtovníkov a personalistov, k lepšiemu spoločenskému postaveniu týchto profesií a ich vzdelávaniu, pričom chránia záujmy a hodnoty týchto profesií, zjednávajú výhody s tretími stranami.