Hronček & Kolínova, právní služby

Legalfirm.sk

Odbornost

Spolupráce více subjektů na trhu je zárukou odbornosti a kvality poskytování právních služeb. Samozřejmě spolupráce více advokátů je také zárukou silného partnera na straně klienta.

Inovativnost

Při poskytování právních služeb využíváme nejnovější a nejmodernější technické prostředky a postupy. Elektronická komunikace se soudy a orgány státní správy a podávání návrhů do obchodního rejstříku s využitím zaručeného elektronického podpisu jsou pro nás samozřejmostí. Stejně tak využíváme po dohodě s klientem sledovací systém dlužníků v obchodním věstníku prostřednictvím online aplikace jako i jiné inovativní prvky.

Diskrétnost

Advokát, jakož i další zaměstnanci advokátní kanceláře, jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem advokacie. Pro nás je však závazek mlčenlivosti samozřejmostí a diskrétnost na prvním místě.

Spolehlivost

Odbornost a kvalita služeb poskytovaných členy právního týmu jsou zárukou spolehlivosti. Pojištění uzavřená na škodu vzniklou při výkonu advokátní činnosti a při poskytování právních služeb pro každou kancelář až do výše 1.500.000, - EUR jsou však zárukou spolehlivého a odpovědného partnera.

Hronček & Kolínova, právní služby

 • Jednoduchost, jasnost, jedinečnost: to jsou vlastnosti, které dodávají našemu životu sílu, svěžest a radost.

  - RICHARD HALLOWAY

 • Vždycky jsem byla přesvědčená, že pokud se rozhodnete být úspěšní, pak už úspěšní jste.

  - KATHERINE DUNHAN

 • Vrchol úspěchu dosáhnete právě v té chvíli, když vás přestanou zajímat peníze, komplimenty či popularita.

  - THOMAS WOLFE

 • Růstem nestárnete. Když přestanete růst, jste staří.

  - CHARLES JUDSON HERRICK

 • Poctivou prací a vytrvalostí člověk někdy možná pomalu, ale vždy dosáhne úspěchu a uznání.

  - NEZNÁMÝ AUTOR

 • Moudrost není ve slovech, ale v pochopení ...

  - HAZRAT INAYAT KHAN

 • Topíme se v informacích a prahneme po znalostech.

  - RUTHERFORD D. ROGERS

 • Nikdy se neboj pochybností. Každý, kdo přemýšlí, pochybuje. Je to klíč k porozumění. Je to katalyzátor v jádru změny a růstu.

  - PAM BROWN

 • Jsme to, co předstíráme, že jsme, proto si musíme dávat pozor na to, co předstíráme.

  - KURT VONNEGUT

 • Ten, co má odvahu, představuje většinu.

  - ANDREW JACKSON

 • Správně vytyčený problém je z poloviny vyřešen.

  - CHARLES F. KETTERING

 • Pokud skutečně rozumíme problému, odpověď z něj vyplyne, protože odpověď je jeho součástí.

  - JIDDU KRISHNAMURTI

 • Zázrak není létat vzduchem ani kráčet po vodě, ale kráčet po zemi.

  - ČÍNSKE PŘÍSLOVÍ

 • Celý lidský život je jen časový bod, proto se z něj těšme, dokud trvá, a nepromarněme ho zbytečně.

  - PLUTARCHOSS

 • Problém je v tom, že pokud nic neriskujete, riskujete ještě víc.

  - ERICA JONG

 • Musíte mít dlouhodobé cíle, abyste nebyli znechuceni z krátkodobého neúspěchu.

  - CHARLES C. NOBLE

 • Čas je hlavní složkou úsudku.

  - WILLIAM FEATHER

 • Nikdo není tak silný, jak si o něm myslíte.

  - ALICE WALKER

 • Čestnost je první kapitola knihy moudrosti.

  - THOMAS JEFFERSON

Hronček & Kolínová

Nejdůležitější je vždy první krok. Výběr správného a spolehlivého partnera je velkou pomocí při zdokonalování se. Vyberte si toho správného partnera pro poskytování právních služeb. Právní poradenství poskytujeme odborně, efektivně a transparentně. Naším hlavním cílem je poskytovat právní služby v nejvyšší kvalitě, čehož dosahujeme individuálním a zodpovědným přístupem ke každému klientovi. Dělejme věci lépe.

Rozsah služeb

Mapa

Kontakt

Právne služby Hronček & Kolínová
Národná 10
010 01 Žilina
Slovenská republika

E-mail: info@legalfirm.sk

pracovisko Martin
Kollárová 73, 036 01 Martin

pracovisko Bratislava
Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava 5

Go to top of page