Ochrana osobných údajov a aplikácia Nariadenia GDPR

Máme rozsiahle skúsenosti pri riešení problematiky ochrany osobných údajov a to ako podľa starej právnej úpravy ako aj podľa nového Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z., ktoré sú účinné od 25. mája 2018.

Venujeme sa právnemu poradenstvu pri posúdení zákonnosti spracúvania osobných údajov našich klientov, ako i poradenstvu v oblasti nastavenia procesov, ktoré budú v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

Priebežne sledujeme usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov, aby sme procesy nastavené našim klientom včas prispôsobili uplatňovanej praxi v Slovenskej republike. Taktiež spracovávame aj právne stanoviská a analýzy na využívanie kamerových systémov a GPS monitoringu vo vzťahu k monitorovaniu zamestnancov počas pracovnej doby ako aj ďalších dotknutých osôb. 

Naša advokátska kancelária úzko spolupracuje so spoločnosťou Top privacy s.r.o., ktorá sa venuje komplexnému odbornému poradenstvu v oblasti spracúvania osobných údajov v súkromnej, ale aj verejnej sfére, vypracovaniu bezpečnostnej dokumentácie a poskytovaniu činnosti zodpovednej osoby podľa čl. 37 a nasl. Nariadenia GDPR.

  • Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
  • Zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov
  • Zabezpečenie vypracovania bezpečnostnej dokumentácie prevádzkovateľa prostredníctvom externého subjektu
  • Zabezpečenie vypracovania PIA, GAP analýzy a odborných školení prostredníctvom externého subjektu
  • Zabezpečenie zodpovednej osoby podľa čl. 37 Nariadenia GDPR prostredníctvom externého subjektu
  • Zabezpečenie odborných školení prostredníctvom externého subjektu

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Ochrana osobných údajov a aplikácia Nariadenia GDPR

Máte záujem o túto službu?