Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme komplexní právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům. Poskytované právní služby v oblasti pracovního práva zahrnují: uzavírání pracovních smluv a jiných pracovních dokumentů upravujících vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, uzavírání manažerských smluv, pracovněprávní audit, který zahrnuje: podrobné přezkoumání, vyhodnocení pracovněprávních dokumentů klienta a jejich následné sladění s platnou legislativou pracovního práva, vypracovávání vnitřních směrnic společností, příprava právních řešení v rámci ukončení pracovních poměrů včetně hromadného propouštění, zastupování klientů v pracovněprávních sporech, vypracování stanovisek a analýz v oblasti pracovního práva, zastupování klientů při kolektivním vyjednávání a radách zaměstnanců, právní poradenství při agenturním zaměstnávání a vysílání zaměstnanců k uživatelským zaměstnavatelům, poradenství při zaměstnávání cizinců, řešení agendy odpovědnosti zaměstnanců a zam lov v pracovněprávních vztazích, poskytování právního poradenství ohledně různých forem odměňování, právní poradenství v oblasti uplatňování a dodržování principu rovnosti a rovného zacházení (ochrana proti bossingu a šikanou), poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Pracovní právo

Máte zájem o tuto službu?