Doprava, spedice a logistika

Poskytujeme kompletní servis právních služeb v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Jsme specialistou na řešení sporů a poskytování právního poradenství v oblasti národních a mezinárodních přeprav zboží pro všechny druhy dopravy. Díky dlouhodobé praxi založené na spolupráci s odborníky v oblasti dopravy, spedice a logistiky nabízíme právní služby několika dopravním a spedičním společnostem, což je zárukou poskytování efektivních řešení, které jsou založeny na zkušenostech v dané oblasti. V červnu 2016 se jsme stali přidruženým členem Svazu logistiky a zasilatelství Slovenské republiky, kde se v rámci svého působení účastníme zasedání pracovních skupin právníků při přípravě a připomínkování legislativních návrhů právních předpisů v oblasti dopravy a zasilatelství. Spolupracujeme se skupinou SATUM, která patří mezi významné společnosti působící v oblasti korporátního pojištění a risk managementu o.i. iv dopravě a spedici. Intenzivně se věnujeme právnímu poradenství při řešení a vymáhání pohledávek a řešení škodných událostí v dopravě podle Úmluvy CMR. V rámci uvedené oblasti zajišťujeme přípravu, připomínkování a analýzu smluvní dokumentace pro nadnárodní korporace (zasílatelské smlouvy, smlouvy o přepravě, smlouvy o skladování, apod.), Přípravu standardizovaných obchodních podmínek pro dopravce a spediční společnosti a jejich pravidelnou aktualizaci, zastupování klientů při uplatňování nároků ze silniční, železniční, lodní i letecké dopravy zboží a osob, právní poradenství v oblasti mezinárodní úmluvy CMR a spolupráce se zahraničními partnery v případě nutnosti aplikace právního řádu jiného státu.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Doprava, spedice a logistika

Máte zájem o tuto službu?