S čím jsme pomohli našim klientům

Respektujeme soukromí našich klientů, proto následující projekty zůstávají v anonymitě

distribuční společnost v oblasti léků

komplexní právní poradenství pro obchodní společnost se sídlem v Německu, která se zabývá nákupem a prodejem léků v rámci zemí Evropské unie ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi

distribuční společnost v oblasti léků

právní poradenství v oblasti mezinárodního obchodu s léky pro obchodní společnost se sídlem v Dánsku, která se zabývá nákupem a prodejem léků v rámci zemí Evropské unie ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi

distribuční společnosti v oblasti léků

komplexní právní poradenství pro obchodní společnosti, které jsou držiteli povolení k distribuci léků zabývající se velkodistribucí léků nejen na území Slovenské republiky ale i v rámci Evropské Unie

distribuční společnost v oblasti léků

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti prodeje farmaceutických výrobků zejména v oblasti farmaceutického práva, obchodního práva a práva obchodních společností

distribuční společnost v oblasti lékárenských pomůcek a zdravotnického materiálu

právní poradenství v Slovenské republice pro obchodní společnost se sídlem v České republice zabývající se výrobou a distribucí zdravotnických prostředků a materiálů

distribuční společnost v oblasti lékárenských pomůcek a zdravotnického materiálu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti distribuce zdravotnického materiálu, dezinfekčních prostředků, laboratorního skla

lékárny

komplexní právní poradenství pro několik obchodní společnosti, které jsou držiteli povolení k poskytování lékárenské péče

zdravotnické zařízení

komplexní právní poradenství pro obchodní společnost, která je provozovatel polikliniky a poskytovatel zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení

nemocnice

komplexní právní poradenství pro provozovatele zdravotnického zařízení nemocnice

poliklinika

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti provozování nestátního zdravotnického zařízení - polikliniky včetně ambulance praktického lékaře, diabetologie, chirurgie, interního a kardiologického oddělení, oftalmologie, ORL, psychiatrické a urologické ambulance

poliklinika

komplexní právní poradenství nestátní zdravotnickému zařízení, zejména v oblasti medicínského práva, obchodního práva a pracovního práva

neurologická ambulance

komplexní právní poradenství pro obchodní společnost, která je poskytovatelem zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení - ambulanci specializované ambulantní zdravotní péče ve zdravotnickém povolání lékař, studijním oboru všeobecné lékařství a v specializačním oboru neurologie

několik ambulancí

komplexní právní poradenství nestátní zdravotnickému zařízení

výrobní společnosti v oblasti léků

komplexní právní poradenství pro obchodní společnost, která je držitelem povolení k výrobě léčiv zabývající se smluvní výrobou léků v rozsahu jejího oprávnění

výrobní společnosti v oblasti léků

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti výroby a prodeje farmaceutických výrobků zejména v oblasti farmaceutického práva, obchodního práva a vymáhání pohledávek

výrobce zdravotnických pomůcek

komplexní právní poradenství pro obchodní společnost, která se zabývá výrobou a distribucí zdravotnických prostředků a materiálů

průmyslová společnost z oblasti výroby strojů a jejich dalšího prodeje a pronájmu

komplexní právní poradenství nadnárodní společnosti podnikající v oblasti výroby kompresorů, stavebních a důlních strojů, elektrických nástrojů a montážních systémů zejména v oblasti obchodního práva

výrobní společnost z oblasti automobilového průmyslu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti výroby komponentů pro automobilový průmysl, předním dodavatelem pro společnosti kia a hyundai

průmyslová společnost z oblasti výroby stavebních materiálů

komplexní právní poradenství přednímu výrobci stavebních materiálů se zahraniční majetkovou účastí zejména v oblasti obchodního a pracovního práva

průmyslová společnost z oblasti výroby náhradních dílů

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti výroby a dodávky náhradních dílů na speciální stavební techniku, kovoobrábění a svářečských prací

průmyslová společnost z oblasti výroby biohospodářství a papírové hygieny

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti udržitelné biohospodářství a výroby produktů papírové hygieny z jemného hedvábného papíru a papíry na pečení a vaření

průmyslová společnost z oblasti papírenského průmyslu

komplexní právní poradenství nadnárodní skupině podnikající v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a celulózo-papírenského průmyslu zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

stavební společnost z oblasti silničního stavitelství

komplexní právní poradenství zahraniční stavební společnosti podnikající v oblasti silničního stavitelství zejména v oblasti obchodního práva, pracovního práva a práva obchodních společností

stavební společnost z oblasti inženýringu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti stavební výroby a inženýringu

stavební společnost

komplexní právní poradenství stavební společnosti z české republiky zejména v oblasti obchodního práva, pracovního práva a práva obchodních společností

stavební společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti realizace staveb rodinných domů, průmyslových budov a rekonstrukce objektů včetně zateplovacích prací

stavební společnost z oblasti výstavby sportovišť a hřišť

komplexní právní poradenství společnosti zabývající se výstavbou a rekonstrukcí sportovišť a multifunkčních hřišť, sportovních hal a tribun včetně oplocení

stavební společnost z oblasti zemních prací a kovového odpadu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti zemních prací, zpracování kovového odpadu a pomocných stavebních prací

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti výhradního dovozu obuvi, kabelek, spodního prádla a módních doplňků

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti prodeje textilu a obuvi zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti prodeje strojírenských výrobků zejména v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti servisu a prodeje dřevoobráběcích technologií zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti prodeje elektroinstalačního materiálu a svítidel zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti působící v oblasti prodeje olejů, maziv a náhradních dílů s působností v CZ, AT a BA včetně bezplatného zpětného sběru použitých autobaterií

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti distribuce a skladování pohonných hmot, prodeje motorové nafty pro nadnárodní koncerny a stavební, dopravní a zemědělské společnosti

obchodní společnost v oblasti prodeje automobilů a motocyklů

komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti prodeje automobilů a motocyklů zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

IT společnost

komplexní právní poradenství ve společnosti podnikající v oblasti vývoje mobilních aplikací na míru, upgrade-ů IT softwarových systémů, IT konzultací a podpory

IT společnost

komplexní právní poradenství ve společnosti podnikající v oblasti počítačových služeb a zpracování počítačových dat včetně výroby komunikačních zařízení, spotřební elektroniky, počítačů a kancelářských strojů

dopravní a spediční společnost

komplexní právní poradenství přední společnosti podnikající v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy a spedice, zejména v oblasti obchodního práva, zejména úmluvy CMR

dopravní a spediční společnost

komplexní právní poradenství ve společnosti podnikající v oblasti mezinárodního zasílatelství, kontinentálních a mezikontinentálních spedičních služeb a poradenství v logistice

dopravní a spediční společnost v oblasti přepravy nebezpečného nákladu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy se specializací na přepravu nebezpečných věcí podle úmluvy ADR, zejména v oblasti obchodního práva, zejména úmluvy CMR

dopravní a spediční společnost v oblasti přepravy nadrozměrných zásilek a nebezpečného nákladu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti přepravy nadrozměrných zásilek a nebezpečného nákladu a zprostředkování dopravy v rámci SR a také do / ze zemí Ruské federace, Kazachstánu, Ukrajiny, Běloruska, Rumunska

dopravní a spediční společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti vnitrostátní silniční nákladní dopravy včetně spedičních služeb, údržby a opravy motorových a přípojných vozidel

dopravní a spediční společnost včetně poskytování celních a deklarantských služeb

komplexní právní poradenství přední společnosti podnikající v oblasti celních služeb a spedice, zejména v oblasti obchodního práva, zejména úmluvy CMR a celního práva

dopravní a spediční společnost, logistické služby a to včetně transferů na letiště

komplexní právní poradenství společnosti zabývající se dopravou a spedicí, expresním doručováním zboží v rámci celé Evropské Unie, včetně spedičních a logistických služeb a transferu na letiště

dopravní a spediční společnost v oblasti přepravy paliv a maziv

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti poskytování mezinárodní přepravy a spedice v rámci evropské unie a prodejem paliv a maziv renomovaných výrobců

dopravní a spediční společnost v oblasti silniční dopravy

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti silniční dopravy, zemních a přípravných prací k realizaci stavby a jejich změn

společnost z oblasti požární bezpečnosti staveb

komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti požární bezpečnosti staveb zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

společnost z oblasti bezpečnostní služby

komplexní právní poradenství společnosti z podnikající v oblasti soukromé bezpečnostní služby

společnost z oblasti BOZP a požární ochrany

komplexní právní poradenství společnosti zabývající se výchovou a vzděláváním v oblasti BOZP a protipožární ochrany

reklamní agentura

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti reklamy a marketingu zejména v oblasti obchodního práva a práva duševního vlastnictví

personální agentura

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti provozování personální agentury, zprostředkovatelské činnosti a služeb a náboru pracovních sil pro domácí i zahraniční trh

provozovatel sítě fitnesscenter

komplexní právní poradenství nadnárodní společnosti podnikající v oblasti provozování fitnesscenter zejména v oblasti občanského práva a správního práva

městská společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti poskytování a provozování rezidentských a návštěvnických parkovacích míst v Martině

produkční společnost

komplexní právní poradenství produkční společnosti podnikající v audiovizuální oblasti, včetně filmové tvorby a audiovizuálních projektů počínaje fází vývoje scénáře po finální fázi výroby, distribuce a prodeje filmu

správa bytů

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti správy bytů zejména v oblasti obchodního, občanského práva, zejména zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor

města a obce

komplexní odborné a kvalitní služby v oblasti organizace a realizace veřejných zakázek pro několik města o obce

expertizní společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti znaleckých posudků, podnikatelského a technicko-ekonomického poradenství, tvorby expertíz, oceňování podniku, analýz trhu, vedení účetnictví

společnost poskytující úvěry / půjčky

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů se zahraniční majetkovou účastí zejména v oblasti občanského práva, obchodního práva a správního práva

společnost poskytující úklidové služby

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti čistících a úklidových služeb, dovozu úklidových a komunálních strojů předních světových značek

edukační společnost

komplexní právní poradenství vzdělávací instituci zejména v oblasti obchodního a pracovního práva

společnost z oblasti modernizace pozemní techniky

komplexní právní poradenství společnosti podnikající s vojenským materiálem v oblasti oprav a modernizace pozemní techniky

Projekty které jsme realizovali

Právní poradenství poskytujeme širokému spektru klientely, slovenským i zahraničním subjektům v různých oblastech práva. Jako příklady uvádíme následující typy projektů:


Zastupování klienta

Zastupování klienta jako společníka ve slovenské obchodní společnosti při valných hromadách, včetně per rollam hlasování o porušování povinností druhého společníka a vyloučení tohoto společníka as tím související zastupování klienta (jako společníka) v řízení o zrušení společnosti.


Právní poradenství pro rodinné firmy

Jednou z oblastí práva, které se advokátní kancelář dlouhodobě věnuje je poskytování právních služeb pro rodinné společnosti. Rodinné společnosti tvoří v České republice výraznou většinu všech společností, a to převážně z řady středních a menších výrobních firem a firem poskytujících služby. Jejich rodinný charakter jim přináší řadu komplikací v každodenním fungování, které musí řešit a to od způsobů mezigenerační výměny, ať už vedení společnosti nebo zaměstnanců, zaměstnávání rodinných příslušníků nebo oddělení rodinných vztahů od pracovních příp. obchodních vztahů. Advokátní kancelář má pracovní zkušenosti s právním poradenstvím nejen při přípravě založení rodinných společností a konzultace při výběru jejich vhodné právní formy s ohledem na jejich rodinný charakter, ale zejména při přípravě dokumentace při založení a vzniku takových společností, podávání návrhu na jejich zápis na příslušné orgány a nastavení jejich celkového fungovánívčetně fungování jejich vlastníků a statutárních orgánů navzájem bez negativního působení na rodinné vztahy . koncipování speciálních dohod společníků nebo akcionářů navzájem, nastavení fungování vnitřních vztahů mezi jednotlivými rodinnými příslušníky v rámci rodinné společnosti a také vztahů vůči třetím osobám stojícím mimo rodinu.


Převody obchodních podílů v zahraniční obchodní společnosti se sídlem v jiném členském státě

Převody obchodních podílů v německé obchodní společnosti s účastí převodce dánské společnosti a slovenské společnosti a dalších zahraničních osob ve spolupráci s partnery v Německé spolkové republice.


Převody obchodních podílů ve společnosti s ručením omezeným

mezi zahraničními subjekty.


Prodej cenných papírů

ve slovenské obchodní společnosti.


Prodej podniku

posílení pozice slovenské obchodní společnosti na trhu v myslivosti.


Navýšení základního kapitálu

společnosti s ručením omezeným, jakož i akciové společnosti nepeněžním vkladem.


O určení neplatnosti okamžitého skončení pracovního poměru

Úspěšné zastupování zaměstnavatele jako žalobce ve sporu o určení neplatnosti okamžitého skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance.


Vypořádání nároků po skončení pracovního poměru

zastupování zaměstnavatele ve věci jednání se zaměstnancem, který klientovi způsobil škodu.


Spor o určení neplatnosti dohody o skončení pracovního poměru a určení neplatnosti skončení pracovního poměru výpovědí

úspěšně zastupování zaměstnavatele ve sporu ao přiznání náhrady mzdy zaměstnanci.


Přeshraniční sloučení akciových společnosti do evropské společnosti

založení evropské společnosti sloučením slovenské akciové společnosti a české akciové společnosti.


Sloučení společností

zastupování klienta v celém procesu sloučení, slučované společnosti mají formu akciové společnosti obě se 100% majetkovou účastí státu - Slovenské republiky.


Akvizice tří subjektů

posílení pozice slovenské obchodní společnosti na trhu v důlní činnosti v rámci slovenského trhu.


Poskytování právního poradenství

Poskytování právního poradenství spočívajícího v provedení právního due diligence informačně-technologické společnosti v souvislosti se vstupem nových investorů. Posouzení rizik, analýza smluvní transakční dokumentace a její souladu s podmínkami investice.


Zastupování klienta při odkoupení obchodního podílu v české obchodní společnosti

Získání 100% obchodního podílu v české obchodní společnosti klientům, s cílem dosáhnout co nejoptimálnějších podmínek při nabytí obchodního podílu.


Právní poradenství v oblasti srážkové daně

Zastupování klientů provádějících velkodistribuci léků a zdravotnických prostředků v daňových řízeních týkajících se vyměření srážkové daně a zastupování klienta v soudním řízení o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí finančních orgánů. Předmětem řízení je právní posouzení správnosti výběru srážkové daně od držitele povolení k velkodistribuci léčivých přípravků v obchodním styku s poskytovatelem lékárenské péče od roku 2015.


Připomínkování zákona o lécích a podání podnětu na Evropskou komisi z důvodu nesouladu navrhované právní úpravy slovenského zákona s primárním právem Evropské unie

porušení zásady volného pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu Evropské unie.


Právní poradenství v oblasti zdanění výdajů

poradenství týkající se zdanění výdajů účastníků školení – lékařů, které organizoval klient-výrobce a distributor zdravotnických pomůcek.


Žaloba proti nečinnosti orgánu veřejné moci

Předmětem správních žalob je nedodržení přiměřené lhůty žalovaného – daňového úřadu k provedení daňových kontrol, které souvisejí s nezákonnou délkou přerušení daňových kontrol.


Zastupování daňového subjektu při daňové kontrole

daňová kontrola na daň z příjmů.


Analýza zákonných ustanovení zákona o dani z příjmů

Analýza zákonných ustanovení zákona o dani z příjmů týkajících se úpravy srážkové daně, po novele účinné od 1.1.2021 a příprava podnětu k přehodnocení jejich výkladu ze strany příslušného orgánu a podnět k odstranění nejasností a nesprávností novelizované právní úpravy.


Poradenství společnosti organizující odborné vzdělávání pro české lékaře prostřednictvím lektora

Poradenství společnosti organizující odborné vzdělávání pro české lékaře v konkrétním případě, prováděné prostřednictvím lektora – zahraničního lékaře z Jordánska, ve vztahu ke správnému postupu při zdanění všech klientem poskytnutých plnění (vůči lektorovi a vůči vzdělávaným lékařům). Včetně aplikace zdanění příjmů u poplatníka nespolupracujícího státu.


Zastupování slovenského daňového subjektu v 10-ti správních soudních řízeních vůči Finančnímu ředitelství SR

Zastupování slovenského daňového subjektu v řízeních po skončení daňové kontroly na DPH, včetně odvolacího řízení a ve správním soudním řízení.


Komplexní nastavení daňových struktur a postupů v oblasti aplikace srážkové daně

Komplexní nastavení daňových struktur a postupů v oblasti aplikace zvláštního způsobu výběru daně srážkou při plněních poskytovaných poskytovatelem zdravotní péče, včetně problematiky mezinárodního zdanění, poradenství a nastavení optimálních procesů bylo poskytnuto dceřiné společnosti se sídlem v ČR, patřící do celosvětově působící skupiny podnikající v oblasti výroby a distribuce zdravotnických pomůcek. Pro klienta byly vypracovány interní směrnice s nastavením všech souvisejících postupů. Součástí bylo i vypracování, resp. přepracování kompletní smluvní dokumentace pro vztahy ve kterých klient poskytuje peněžní nebo nepeněžní plnění, v návaznosti na daňovou problematiku těchto transakcí.


Právní poradenství v oblasti vertikálních dohod mezi výrobcem a distributorem

Komplexní právní poradenství v oblasti hospodářské soutěže například iv posouzení vertikálních dohod mezi výrobci a distributory zboží, zajištění právního stanoviska pro klienta týkajícího se zamezení kartelových dohod mezi výrobci a distributory na českém trhu.


Připomínkování novely zákona 362/2011 Sb . o lécích a zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů a podání podnětu k Evropské komisi pro porušování primárního práva Evropské unie

Podání podnětu na Evropskou komisi z důvodu nesouladu navrhované právní úpravy slovenského zákona s primárním právem Evropské unie (konkrétně porušení zásady volného pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu Evropské unie).


Náhrada škody způsobené v důsledku porušení práva hospodářské soutěže Evropské unie kartelovou dohodou

Uplatnění náhrady škody způsobené klientovi v důsledku porušení práva hospodářské soutěže Evropské unie kartelovou dohodou v oblasti prodeje a nákupu nákladních motorových vozidel.


Právní poradenství v oblasti nekalé hospodářské soutěže

zastupování klienta proti uplatňování nároků vyplývajících z nekalé soutěži. Zastupování klienta při ukončení smluvního vztahu (odstoupení od smlouvy).


Zastupování klienta při výzvě ke zdržení se neoprávněného používání ochranné známky a zdržení se nekalosoutěžního jednání

Zastupování klienta proti slovenské společnosti distribuující kosmetické přípravky ze zahraničí do České republiky o zdržení se neoprávněného použití ochranné známky a zdržení se nekalosoutěžního jednání.


Vypořádání práv spoluvlastníků a investorů developerského projektu

Vedení procesu mimosoudního dohadování směřujícího k uzavření vícestranné dohody o urovnání při vypořádání spoluvlastníků a investorů v rámci realizace investičního záměru obytného souboru – výstavby rodinných domů a infrastruktury, který byl úspěšně završen.


Kupní smlouva na nemovitost

Zastupování klienta jako prodávajícího při uzavírání kupní smlouvy, kdy kupujícím byla nadnárodní společnost provozující obchodní řetězce.


Koupě, prodej a pronájem závodu / haly nadnárodní společnosti podnikající v České republice

Zastupování klienta při sjednávání podmínek při koupi výrobní haly s pozemkem, při pronájmu závodu/haly nadnárodní společnosti podnikající v České republice a zastupování klienta při rozšiřování haly a vybudování skladu.


Řízení developerského projektu

zastupování klienta při sjednávání podmínek jejichž výsledkem byla výstavba 104 bytových jednotek.


Zastupování vlastníka pozemku jako dotčeného účastníka proti vlastníkovi sousedícího pozemku


Žaloba na náhradu škody

Škoda způsobená výrobci elektrické energie z fotovoltaických elektráren tím, že žalovaný bezdůvodně odmítl žalobci vydat potvrzení o provedení funkční zkoušky zařízení, čímž byla žalobci odňata možnost dodávat elektrickou energii do distribuční soustavy žalovaného.


Spor o náhradu škody v mezinárodní nákladní silniční dopravě

Uplatnění nároku na náhradu škody, způsobené zasílateli uvedením v omyl a odcizením přepravovaného zboží prostřednictvím fantomového jezdce as tím související spor o zaplacení pojistného plnění. Spor se týká mezinárodní přepravy zboží a probíhá mezi účastníky – zahraničními a slovenskými subjekty.

Náhrada škody způsobené „ subdopravcem “, který plnil smluvní povinnost vůči svému smluvnímu partnerovi na základě smlouvy o přepravě zboží. Spor se týká mezinárodní přepravy zboží.


Určení neplatnosti usnesení

Spor týkající se určení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů subjektu zřízeného zákonem týkajících se volby předsedy daného subjektu. V případě určení, že daná usnesení jsou neplatná, by došlo na straně subjektu ke značným škodám.


Vymáhání pohledávek pro nebankovní společnost v ČR


Žaloba o určení neúčinnosti elektronického doručení

návrh na zastavení exekučního řízení, podání odporu, žaloba o obnovu řízení.


Neodkladné opatření - skládka odpadů

zastupování klienta ve věci nařízení umožnit přístup a užívání sdružené skládky odpadů provozovateli dotčené skládky.


Žaloba o vydání věci – kogenerační jednotky jejich vlastníkovi

Vydání díla z důvodu uplatnění výhrady vlastnického práva, z důvodu neuhrazení ceny díla (odstoupení od smlouvy).


Vydání bezdůvodného obohacení

Ochrana veřejných financí, s nimiž hospodaří obec jako subjekt veřejného práva.


O náhradu nemajetkové újmy

Zastupování žalovaného ve sporu o zaplacení nemajetkové újmy, způsobené usmrcením osoby při dopravní nehodě.


Ústavní stížnost

Podání Ústavní stížnosti na průtahy v řízení podle zvláštních předpisů o udělení povolení k poskytování spotřebitelských úvěrů v neomezeném rozsahu poskytování.


Uplatnění nároků společníka vůči společnosti

Uplatnění nároků na náhradu škody.


Vybrané případy obhajoby klientů v trestním řízení

Obhajoba obviněného pro přečin neoprávněného podnikání podle § 251 ods. 1 odst. 1 písm. 2 písm. b) Trestního zákona. Řízení bylo skončeno rozhodnutím Generální prokuratury SR o zrušení usnesení o vznesení obvinění, protože byl porušen zákon v neprospěch obviněného.

Obhajoba obviněného pro pokračovací zločin daňového podvodu podle § 277a ods. 1, 2 písm. c/ odst. 1 písm. 3 písm. a/ Trestního zákona v jednočinném souběhu s pokračovacím zločinem krácení daně a pojistného podle § 276 ods. 1 odst. 1 písm. 2 písm. c/ odst. 1 písm. 4 Trestního zákona, oba s použitím ustanovení § 138 písm. i/ (jako organizovaná skupina) Trestního zákona.

Obhajoba obviněného pro obzvláště závažný zločin porušování povinností při správě cizího majetku podle § 237 ods. 1 odst. 1 písm. 4 písm. a) trestního zákona. Řízení bylo skončeno schválením dohody o vině a trestu.


Vybraná trestní oznámení

Podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu a zastupování poškozeného. Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání.

Zastupování oznamovatele při podávání oznámení o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu podle ust . § 221 odst. 1 písm. 3 písm. a) zákona 300/2005 Sb. Trestného zákona ve vícečinném různorodém souběhu s trestným činem zpronevěry podle ust . . § 213 odst. 1 písm. 3 písm. a) Trestního zákona, s trestným činem poškozování cizí věci podle ust . § 245 odst. 1 3 písm. a) trestního zákona, s trestným činem porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 237 ods. 3 písm. a) as trestným činem zvýhodňování věřitele podle ust . § 240 odst. 1 1 a 2 trestního zákona ze strany neznámých pachatelů, Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání.


Registrace ochranné známky a patentu

Registrace ochranné známky obchodní společnosti podnikající v oblasti technologií v ČR.

Registrace ochranné známky obchodní společnosti podnikající v oblasti provozování cestovní kanceláře v ČR.

Registrace ochranné známky obchodní společnosti podnikající v oblasti zprostředkování finančních služeb v ČR.

Právní poradenství při právní ochraně farmaceutického léčiva.


Poskytování právního poradenství

Poskytování právního poradenství spočívajícího v provedení právního due diligence informačně-technologické společnosti se zaměřením na podrobnou analýzu práv duševního vlastnictví k programátorskému dílu vytvořenému více autory, a to zejména posouzení autorských práv, licencí za účelem posouzení již existujících závazků v této oblasti, jakož i za účelem nastavení nejoptimálnějších řešení pro zajištění možnosti neomezeného nakládání s dílem do budoucnosti.

Právní poradenství - posouzení a příprava projektu tvorby audiovizuální produkce pro děti, zejména z hlediska autorského práva s důrazem na audiovizuální dílo, a práv k ochranné známce . Poradenství klientovi v oblasti autorského práva a ohledně získání licence na používání pohádkových postaviček.


Zastupování klienta ve sporu o povinnost zdržet se používání grafického označení

Zastupování klienta ve sporu o povinnost zdržet se používání grafického označení, resp. označení shodného či zaměnitelného s napadeným označením, jakož i povinnost odstranit předmětné grafické označení.


Zastupování klienta ve sporu z ochranné známky

Zastupování klienta ve sporu týkajícím se vyčerpání práv z ochranné známky při uvedení výrobku na trhy EHS.


Právní poradenství týkající se autorského práva

Poradenství a zastupování obchodní společnosti ve sporu týkajícím se údajného porušení autorských prací zveřejněním grafických vyobrazení produktů na stránce společnosti.


Zvláštní řízení o získání povolení k poskytování finančních služeb

Zastupování klientů při podání žádosti o udělení povolení k poskytování finančních služeb podle zákona o spotřebitelských úvěrech ve Slovenské republice v Národní bance Slovenska a v České republice v České národní bance a příprava kompletní dokumentace jako podkladu pro udělení požadovaného povolení ve spolupráci i s externími partnery.


Poskytování právního poradenství klientovi při uzavírání úvěrové smlouvy, zabezpečovacích smluv a příslušné dokumentace.

Poskytování právního poradenství klientovi při uzavírání úvěrové smlouvy s irskou bankou, zabezpečovacích smluv a příslušné dokumentace. Zastupování klienta v rámci jednání o smluvních podmínkách s právními zástupci účastníků smluvního vztahu. Poskytování právního poradenství v rámci posuzování výše přiměřeného protiplnění mezi spřízněnými subjekty podle § 67 Obchodního zákoníku.


Poskytování právního poradenství pro platformu poskytující investiční službu řízení portfolia.

Poskytování právního poradenství klientovi při nastavení činnosti poskytování investiční služby řízení portfolia podle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.. 566/2001 Sb. o cenných papírech.


Nastavení platformy poskytující služby záměny kryptoaktiv za zákonná platidla v souladu s požadavky AML předpisů.

Poskytování právního poradenství klientovi při nastavování platformy poskytující služby záměny kryptoaktiv za zákonná platidla v souladu s požadavky zákona 297/2008 Sb. o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti ao ochraně před financováním terorismu.


Právní poradenství při retailovém investování do kryptoaktiv

Poskytnutí právního poradenství klientovi ohledně eliminace rizik při nákupu kryptoaktiv prostřednictvím subjektů spadajících mimo regulaci finančního trhu.


Právní poradenství při nastavení podmínek platformy poskytující služby kryptoaktiv

Posouzení schopnosti obchodního modelu společnosti poskytující služby kryptoaktiv splňovat požadavky navrhovaného nařízení o trzích s kryptoaktivy.


Právní poradenství při přípravě nastavení platformy poskytující služby záměny kryptoaktiv

Poskytování právního poradenství klientovi při přípravě nastavení platformy poskytující služby záměny kryptoaktiv za zákonná platidla v souladu s požadavky Návrhu nařízení o trzích s kryptoaktivy.


Zastupování klienta před Úřadem na ochranu osobních údajů

Zastupování klienta při kontrole ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů ČR i v navazujícím správním řízení o uložení pokuty za zjištěné porušení, jakož i v řízení o opravných prostředcích, v jehož rámci bylo dosaženo výrazného snížení původně uložené pokuty.


Právní analýza a stanovisko v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů monitorováním kamerovým systémem a GPS zařízeními

Vypracování právního stanoviska a analýzy k využívání kamerových systémů a GPS monitoringu ve vztahu k monitorování zaměstnanců během pracovní doby i dalších dotčených osob s poukazem na povinnosti ve smyslu pracovněprávních předpisů i předpisů regulujících oblast ochrany a zpracování osobních údajů v České republice pro italskou stavební společnost s globální působností v oblasti realizace velkých staveb a velkých infrastruktur, a to v rámci její činnosti v České republice.


Přihlášení klienta jako soutěžitele do veřejných zakázek a zastupování v procesu veřejných zakázek

Kompletní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a příprava podkladů pro přihlášení soutěžitele do veřejných zakázek na předmět zakázky – nákup svařovacích strojů a zařízení.

Kompletní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a příprava podkladů pro přihlášení soutěžitele do veřejných zakázek na předmět zakázky – nákup technologií, strojů a zařízení včetně inovace výrobního procesu, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - koupě, doprava, montáž, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu vstřikovacího lisu, který je určen k realizaci a zajištění splnění aktivity projektu, tedy výrobu přesných výlisků z technických plastů a je určen k přípravě zkušebních vzorků, pro potřeby odběratele i akreditačních organizací a následné sériové výroby produktu polymerové ložiskové klece určené pro železniční průmysl .

Právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a příprava podkladů pro přihlášení soutěžitele do veřejných zakázek na předmět zakázky – stavební práce: rekonstrukce státní instituce . poradenství v oblasti veřejných zakázek a příprava podkladů pro přihlášení soutěžitele do veřejných zakázek na předmět zakázky - stavební práce přístavba Mateřské školy.

Právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a příprava podkladů pro přihlášení soutěžitele do veřejných zakázek na předmět zakázky - stavební práce rekonstrukce administrativní budovy.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávacích podmínek a zadávacích podmínek, při vyhlášení veřejných zakázek a zastupování před UVO, v předmětu zakázky – stavební práce dům pro seniory pro zadavatele, v předmětu zakázky - provedení stavebních prací na vybraných částech stavby - oprava a přestavba administrativní budovy veřejného zadavatele, gabionů , včetně zaškolení obsluhy.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky – robotické pracoviště pro potřeby výroby veřejného zadavatele.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky – pořízení pěti technologických celků za účelem zvýšení technologické úrovně výroby přesných výlisků z technických plastů . linka, včetně softwarového a hardwarového vybavení.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky – nákup technologického zařízení, jehož zadavatelem byla nadnárodní obchodní společnost, vlastněná zahraniční právnickou osobou z Velké Británie .

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky – dodávka inovativní technologie, která se skládá ze 2 logických celků a to Laserový řezací stroj a Hydraulický ohraňovací lis.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávacích podmínek a zadávacích podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky – dodávka inovativní technologie, která se skládá ze 3 logických celků a to : 4-osé CNC obráběcí centrum, CAD/CAM systém pro plánování, konstrukci a přípravu výroby, Vertikální CNC obráběcí centrum.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky – vertikální 5-osé obráběcí centrum.


Právní poradenství více obchodním společnostem v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19.

Právní poradenství více obchodním společnostem (zaměstnavatelům) působícím v různých oblastech (výrobní podniky, služby, cestovní ruch) v souvislosti s reakcí na opatření orgánů veřejné moci, přijatých k zabránění šíření onemocnění COVID-19. Poradenství při efektivní reorganizaci práce, pracovních míst a využívání zaměstnanců, za účelem oprávněného získání maximální státní podpory. Zatupování zaměstnavatelů v procesu podávání žádostí o poskytnutí státní podpory. Poskytování poradenství v souvislosti s kontrolou vstupu netestovaných zaměstnanců na onemocnění COVID-19, poradenství při řešení sporů se zaměstnanci, kteří odmítli respektovat nařízení orgánů veřejné moci.


Zastupování zaměstnavatele proti neoprávněnému působení

Zastupování zaměstnavatele proti neoprávněnému působení as tím souvisejících úkonů odborové organizace as tím související poradenství. Účelem byla ochrana práv a zájmů zaměstnavatele proti subjektu zneužívajícímu práva odborového orgánu.


Zastupování zaměstnavatele

Zastupování zaměstnavatele ve sporu o určení neplatnosti skončení pracovního poměru zaměstnavatelem


Zastupování klienta

Zastupování klienta v řízení o uložení pokuty v souvislosti s pracovním úrazem zaměstnance.


Zastupování zaměstnavatele v rámci mimosoudního jednání.

Zastupování zaměstnavatele v rámci mimosoudního jednání v souvislosti s namítanou neplatností skončení pracovního poměru dohodou s více zaměstnanci. Spor byl medializován av této souvislosti byla řešena ochrana dobré pověsti právnické osoby - zaměstnavatele.


Zastupování klienta v řízení o neplatnost okamžitého skončení pracovního poměru.

Zastupování klienta ve sporu o určení neplatnosti okamžitého skončení pracovního poměru z důvodu závažného porušení pracovní kázně.


Spor o zaplacení nevyplacené mzdy

Zastupování zaměstnavatele ve sporu o zaplacení nevyplacené mzdy z titulu neplatného skončení pracovního poměru.


Spor o určení neplatného skončení pracovního poměru s náhradou nevyplacené mzdy

Zastupování zaměstnance ve sporu o určení neplatného skončení pracovního poměru.


Strom splněných přání

Usilujeme o zvýšení dostupnosti právních služeb pro znevýhodněné sociální skupiny, a proto jednou z oblastí které se advokátní kancelář Hronček & Partners, sro věnuje je i podpora PRO BONO projektu Strom splněných přání. Vzhledem k naší pracovní zkušenosti jsme ochotni nezištně poskytnout komplexní právního poradenství. Vyvíjíme iniciativu ve prospěch dobré myšlenky pomoci pro lidi.


OZ Přeměna v Turci

Podporujeme občanské sdružení, které se aktivně věnuje podpoře veřejně prospěšných aktivit místních obyvatel.


Mladí proti fašismu

Právně zastřešujeme projekt Mladí proti fašismu.


Sebevědomé Slovensko

Právní poradenství v rámci aktivit Sebevědomého Slovenska.