Zoznam equity fondov

14.04.2022 | Autor: Hronček & Partners
Aktualizované dňa: 07.02.2024
5 min

Pripravili sme pre Vás dostupný zoznam fondov na Slovensku, ktorý Vás prevedie jeho stručným prehľadom.

Zoznam equity fondov

Najvýznamnejšou prekážkou býva nedostatok financií, ktoré obmedzujú Vaše podnikanie a spoločnosť k potencionálnemu rastu. Spoločnosti môžu využiť investovanie pre svoje podnikanie a získať financovanie viacerými spôsobmi. Jednou z týchto alternatívnych investícií je investovanie z privátnych spoločností (private equity) alebo z verejných fondov.

Fond investuje do základného imania spoločnosti vďaka čomu sa stáva spoluvlastníkom, pričom v závislosti od svojej stratégie získa väčšinový alebo menšinový podiel.

Samotné založenie spoločnosti a naštartovanie podnikania je avšak proces, ktorý je náročný a vyžaduje si komplexné vedomosti okrem iného aj z oblasti práva. V prípade startupových projektov zabezpečujeme kompletný právny servis, od založenia spoločnosti a aj počas celej doby jej existencie.

Zoznam private equity fondov

Benson Oak Capital – fond investuje do spoločností, ktoré vykazujú významný domáci alebo medzinárodný rastový potenciál, s veľkosťou transakcií zvyčajne medzi 5 až 15 miliónov eur.

BHS private equity fund – princípom fondu je dlhodobé zhodnocovanie kapitálu formou investície do slovenských a českých spoločností s cieľom urýchliť ich rast a tým maximalizovať ich hodnotu.

Credo Ventures – česká spoločnosť, ktorá podporuje podnikateľov v strednej Európe a investuje do spoločností od 50 000 do 10 miliónov eur.

Crowdberry – umožňuje súkromným investorom spoluvlastniť slovenské a české firmy, nad ktorými majú dohľad profesionáli. Pomáhajú im vytvoriť dlhodobú hodnotu a prispievať tak k celkovému rastu domácej ekonomiky. Taktiež podporujú priame lokálne investovanie.

Enterprise Investors – je jednou z najdlhšie pôsobiacich spoločností, ktorá spravuje fondy private equity a zastrešuje ich v strednej a východnej Európe.

Eterus Capital – zameraný na malé až stredne veľké spoločnosti s dobou pôsobenia aspoň tri roky a zabehnutým podnikaním.

Postup na získanie investície z tohto equity fondu je nasledovný:

1. Vypracovať podnikateľský plán (zobrazujúci finančné výsledky aspoň na najbližšie 3 roky). Táto časť je jednou z najkľúčovejších pre investora. Každý z nich potrebuje preukázateľne vidieť, že žiadateľ rozumie trhu, na ktorom chce podnikať, má ho zanalyzovaný a zároveň jeho jedinečný produkt / služba má dostatočný ľudský a aj finančný kapitál na to, aby investícia do tejto spoločnosti mala vysokú šancu na úspech a vysokú predpokladanú návratnosť investícií.

2. Spracovanie právneho a finančného due diligence spoločnosti. Kontrola zmlúv, ich výhodnosť a všetko čo s tým súvisí.

3. Finalizácia transakčnej dokumentácie, do ktorej spadajú zmluvy o prevode podielu, o prevode obchodného majetku a ďalšie.

Fond kvalifikovaných investorů – český fond do ktorého môžu investovať len investori splňujúci určité podmienky.

Genesis Capital – výber investícií prebieha na základe niekoľkých aspektov. Spoločnosť by mala na trhu pôsobiť niekoľko rokov, má silný rastový potenciál, skúsený manažérsky tím s preukázateľnou schopnosťou úspešnej realizácie rozvojových projektov. Genesis Capital nefinancuje projekty v oblasti nehnuteľnosti, zbrojného priemyslu, hazardných hier, zábavy pre dospelých, tabakových výrobkov a liehovín.

Jet Investment – špecializuje sa na investovanie do spoločností v oblasti priemyslu (strojárstvo, železničný a automobilový priemysel, petrochemický, chemický a plynárenský priemysel, drevospracujúci a technické textílie) v strednej Európe. Prioritne v týchto odvetviach, hľadá nové príležitosti pre ich automatizáciu  a modernú technológiu s novými inovatívnymi riešeniami.

J&T ARCH INVESTMENTS – stratégiou fondu je investovanie do príležitostí a projektov, ktoré vytvárajú v skupine J&T sami alebo spoločne s dlhodobými partnermi.

Neulogy Ventures – je lídrom na Slovensku v oblasti poskytovania poradenských služieb na podporu startupov, firemných inovácií a projektov v oblasti vývoja a výskumu.

Sandberg – zameriavajú sa na menšie a stredne veľké spoločnosti s potencionálnym rastom v strednej a východnej Európe. Primárne vyhľadávajú inovatívne projekty a investičné zámery v priestore Slovenska a Česka odkiaľ spoločnosti expandujú ďalej za hranice.

ZAKA – investuje do projektov, ktoré ich oslovia svojím inovatívnym nápadom a rastovým potencionálnom. Žiadateľ musí vyplniť registračný formulár na webovej stránke investora. Následný ďalší postup závisí od posúdenia vhodnosti spoločnosti na investíciu.

3TS Capital Partners – poskytuje kapitál na expanziu v rastúcich sektoroch. Hlavne v oblasti technológií, internetu, médií, komunikácií a technologických služieb.

Ďalšie zoznamy slovenských alternatívnych fondov

Ďalšie české fondy a alternatívne fondy

Verejné fondy

Fond inovácií a technológií hľadá ľudí s nápadom, tvorivé osoby, výskumníkov a vedcov, podnikateľov v rôznych štádiách realizácie ich podnikateľského zámeru. Fond sa orientuje aj na mladé firmy, ktoré svoj nápad zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú ho ďalej uviesť na trh. Jeho cieľom je rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo formou inovatívnych riešení pre lepší vývoj ekonomiky. Výška investície je od 20 000 do 1,5 milióna eur.

Národný holdingový fond – O investíciu v Národnom holdingovom fonde sa môžu uchádzať malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú určité podmienky.

Slovenský rozvojový fond – investuje formou vkladu, stáva sa spoluvlastníkom na stanovené obdobie v zabehnutých alebo začínajúcich spoločnostiach, ktoré potrebujú expanzný kapitál. Fond investuje aj do spoločností, ktoré stratili platobnú schopnosť a čelia finančným problémom.


Hronček & Partners

Hronček & Partners

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."