Takýto bol uplynulý rok v advokátskej kancelárii

31.12.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
4 min

Máme tu záver roka 2021. Prinášame Vám kompletný prehľad noviniek za celý rok 2021 - nové témy, novely, naše projekty, nové partnerstvá a ďalšie informácie, ktoré stoja za zmienku. Ďakujeme, že ste v roku 2021 s nami napredovali. Tešíme sa na rok 2022.

Takýto bol uplynulý rok v advokátskej kancelárii

NAŠE SILNÉ TÉMY V ROKU 2021
V uplynulom roku naša advokátska kancelária opäť pomáhala spoločnostiam počas pandémie v oblasti pracovného práva. Túto tému okrem iného reflektovala aj novela Zákonníka práce, ktorá upravuje podmienky práce z domu, tzv. homeoffice).
Okrem toho sme pomáhali fyzickým osobám získať späť časť investovaných peňazí zo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktorá je aktuálne v reštrukturalizácii. 
V júni sme v sérii článkov písali o farmaceutickej zrážkovej dani. Prvý článok – úvod do farmaceutickej zrážkovej dane si môžete prečítať tu. V  druhom článku sme informovali o sadzbe tejto dane a o spôsobe jej výpočtu a v treťom článku píšeme o oslobodení od dane a o plnení poskytnutom v rámci odborných podujatí a aktivít sústavného vzdelávania.
V podobnej sérii troch článkov zameraných na rodinné podniky sme písali o  rodinných podnikoch v slovenskom právnom poriadkuhodnotení navrhovanej úpravy rodinných podnikov a o akčnom pláne pre rozvoj rodinných podnikov.
Zameriavame sa aj na kryptomeny, o ktorých sme písali v článku Právne aspekty podnikania v oblasti kryptomien. Počas roka sme sa venovali aj téme hazardu, resp. nedostatkom právnej úpravy hazardu. Pre prevádzku herní a kasín je potrebné disponovať licenciami, o ktorých sme  písali tu.

ÚSPECHY
Hronček & Partners, s. r. o. zabezpečuje aj registráciu partnerov verejného sektoraPodľa denníka  SME máme najviac zápisov do registra. Zároveň sme piatou najväčšou regionálnou právnickou kanceláriou. V súťaži  Právnická firma roka 2021 sme obhájili umiestnenie v kategórii Trestné právo v rebríčku veľmi odporúčaných advokátskych kancelárií.

NOVÉ SPOLUPRÁCE
V tomto roku sme nadviazali nové spolupráce. Jednou z nich je spolupráca s občianskym združením INOVATO, združujúcim inovatívne firmy, ktoré prinášajú prelomové nápady a nové biznis modely na slovenský trh. Rovnako si vážime aj novú spoluprácu s investičnou platformou Crowdberry, umožňujúcou súkromným investorom priame investície do konkrétnych firiem a nehnuteľností.
Náš partner v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov Top privacy s.r.o. nadviazal spoluprácu so spoločnosťou  DELTECH, a.s.
BALTEUS
náš partner v oblasti čerpania eurofondov a dotácií, sa rozrástol. V roku 2021 zvýšil počet svojich zamestnancov, vďaka čomu mohol realizovať väčšie projekty a vo vyššej kvalite, čo sa okrem iného prejavilo aj na úspechu ich projektu v EIC Accelerator-e.

ROZHOVORY
Počas roka sme zverejnili niekoľko rozhovorov. V rozhovore o pláne obnovy a verejnom obstarávaní sme písali o tom, ako bude plán obnovy vyzerať a či bude potrebné verejne obstarávať a v akých prípadoch. Okrem toho sme sa rozprávali s odborníčkou na GDPR a kybernetickú bezpečnosť o tom, ako spoločnosti zistia, či musia mať zabezpečenú kybernetickú bezpečnosť a aký je postup pri riešení kybernetickej bezpečnosti. Téme Plán obnovy sme sa venovali aj v treťom rozhovorekde sme s naším partnerom, spoločnosťou BALTEUS spol. s r.o. zisťovali správny postup prípravy projektových žiadostí na získanie grantov a dotácií, nielen v spomínanom Pláne obnovy.

WEBINÁR
V októbri sme zorganizovali webinár na tému pracovné právo. V živom vysielaní sme hovorili o začatí pracovného pomeru, jeho ukončení a o pracovnoprávnych vzťahoch v čase pandémie COVID-19. Na záver sme odpovedali aj na Vaše otázky. Záznam Webináru pracovné právo sme rozdelili na 3 časti podľa tém: 1. časť2. časť 3. časť.

NOVELY
Venovali sme sa aj rôznym novelám zákonov, ktoré boli v tomto roku prijaté. Novela zákona č. 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní je rozsiahlejšia, a preto sme sa rozhodli vytvoriť začiatkom roka 2022 sériu článkov, v ktorých ju detailnejšie rozoberieme. O tejto sérii Vás budeme informovať hneď po jej zverejnení. Aktuálne si však môžete prečítať tento článok z mája tohto roku. Odvtedy postupne komunikujeme novinky, ktoré táto novela priniesla. Okrem tejto novely sa naša partnerská spoločnosť Top privacy s.r.o. venovala novele zákona č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov, kde došlo k doplneniu v § 3 odsekom 6, v ktorom sa hovorí o spracúvaní osobných údajov zosnulých osôb. Celý článok si môžete prečítať tu. Tretia novela – novela Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o ktorej sme informovali bola koncom roka prijatá, no stále nie je známe jej presné znenie.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."