Hronček & Kolínova, právní služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právní služby

Externí partneři

Partnerské weby

Spolupráce se zájmovými sdruženími

V zájmu rozvíjení spolupráce a poskytování vysoce kvalifikovaných právních služeb v oblasti práva v přepravě, spedici a logistice se po splnění všech členských povinností na základě rozhodnutí Představenstva Svazu logistiky a zasilatelství Slovenské republiky (ZLZ SR) ze dne 14. června 2016 naše advokátní kancelář stala přidruženým členem ZLZ SR.

Mezinárodní spolupráce

Za účelem nabídnout klientům komplexní právní servis, taktéž zajišťujeme právní služby v zahraničí. V rámci poskytování právních služeb intenzivně spolupracujeme s partnerskými advokátními kancelářemi v Česku, Polsku, Maďarsku a Německu. V případě potřeby umíme zajistit prostřednictvím dalších partnerů právní služby také v jiných zemích. Spojení advokátních kanceláři, které ve svých zemích poskytují právní služby na nejvyšší úrovni a které disponují dokonalou znalostí místního prostředí, nám umožňuje poskytovat přeshraniční právní služby, kvalitně a efektivně.
 

Go to top of page