Hronček & Kolínova, právní služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právní služby

Právní poradenství poskytujeme širokému spektru klientely, slovenským i zahraničním subjektům v různých oblastech práva.

Jako příklady uvádíme:

 • komplexní právní poradenství významnému výrobci obalů a obalových materiálů se zahraniční majetkovou účastí, zejména v oblasti obchodního práva, pracovního práva a práva obchodních společností,
 • komplexní právní poradenství slovenské stavební společnosti podnikající v oblasti silničního stavitelství, zejména v oblasti obchodního práva, pracovního práva a práva obchodních společností,
 • komplexní právní poradenství stavební společnosti z České republiky, zejména v oblasti obchodního práva, pracovního práva a práva obchodních společností,
 • komplexní právní poradenství makléřské společnosti a společnosti podnikající v oblasti online pojištění, zejména v oblasti obchodního práva, finančního práva a práva obchodních společností,
 • komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti prodeje automobilů a motocyklů zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek,
 • komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti prodeje strojírenských výrobků, zejména v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností,
 • komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti požární bezpečnosti staveb, zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek,
 • komplexní právní poradenství přední společnosti na slovenském trhu podnikající v oblasti velkoobchodního prodeje elektroniky, zejména v oblasti obchodního práva, vymáhání pohledávek a práva obchodních společností,
 • komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti servisu a prodeje dřevoobráběcích technologií, zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek,
 • komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti prodeje outdoorového vybavení, zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek,
 • komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti prodeje textilu a obuvi, zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek,
 • komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti soukromých bezpečnostních služeb,
 • komplexní právní poradenství přední společnosti na slovenském trhu podnikající v oblasti cestovního ruchu,
 • komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti reklamy a marketingu, zejména v oblasti obchodního práva a práva duševního vlastnictví,
 • komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti výroby a prodeje farmaceutických výrobků, zejména v oblasti farmaceutického práva, obchodního práva a vymáhání pohledávek,
 • komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti prodeje elektroinstalačního materiálu a svítidel, zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek,
 • komplexní právní poradenství přední společnosti podnikající v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy a spedice, zejména v oblasti obchodního práva, zvláště pak úmluvy CMR,
 • komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy a spedice se specializací na přepravu nadměrných nákladů, zejména v oblasti obchodního práva, zvláště pak úmluvy CMR,
 • komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy se specializací na přepravu nebezpečných věcí podle úmluvy ADR, zejména v oblasti obchodního práva, zvláště pak úmluvy CMR,
 • komplexní právní poradenství přední společnosti podnikající v oblasti celních služeb a spedice, zejména v oblasti obchodního práva zvláště pak úmluvy CMR a celního práva,
 • komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti tepelné techniky a úpravy vody, zejména v oblasti obchodního práva a práva duševního vlastnictví,
 • komplexní právní poradenství nestátnímu zdravotnickému zařízení, zejména v oblasti medicínského práva, obchodního práva a pracovního práva,
 • právní poradenství nadnárodní společnosti podnikající v oblasti výroby kompresorů, stavebních a důlních strojů, elektrických nástrojů a montážních systémů, zejména v oblasti obchodního práva,
 • právní poradenství přední společnosti podnikající v oblasti výroby a prodeje finálních výrobků a polotovarů z uhlíkových materiálů, zejména v oblasti obchodního práva,
 • právní poradenství přednímu výrobci stavebních materiálů se zahraniční majetkovou účastí, zejména v oblasti obchodního a pracovního práva,
 • právní poradenství společnosti podnikající v oblasti správy bytů zejména v oblasti obchodního a občanského práva, konkrétně pak zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor,
 • právní poradenství vzdělávací instituci, zejména v oblasti obchodního a pracovního práva
 • komplexní právní poradenství společnosti poskytující služby v oblasti lisování přesných výlisků, včetně designu a vyhotovení výrobku v oblasti průmyslové výroby se specializací na dodávky pro automobilový a elektrotechnický průmysl, se zahraniční majetkovou účastí zejména v oblasti obchodního práva, pracovního práva a práva obchodních společností,
 • právní poradenství nadnárodní skupině podnikající v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a celulózo-papírenského průmyslu zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek,
 • právní poradenství nadnárodní společnosti podnikající v oblasti provozování fitness center zejména v oblasti občanského práva a správního práva,
 • právní poradenství společnosti podnikající v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů se zahraniční majetkovou účastí zejména v oblasti občanského práva, obchodního práva a správního práva,
 • komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti prodeje farmaceutických výrobků zejména v oblasti farmaceutického práva, obchodního práva a práva obchodních společností,
 • komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti velkoobchodního prodeje zejména svařovací techniky a poskytování servisních a technologických služeb s tím souvisejících zejména v oblasti obchodního práva, vymáhání pohledávek a práva obchodních společností,
 • komplexní právní poradenství subjektu provozující systém www.biobox.sk, který slouží farmářům i konzumentům pro distribuci potravin v regionu Turiec a města Žiliny zejména v oblasti občanského práva a obchodního práva,
 • právní poradenství slovenské stavební společnosti s majetkovou účastí státu (Slovenské republiky) podnikající v oblasti stavby a obnovy železničních tratí, silnic, železničních a silničních mostů, využívání mostního obnovovacího materiálu a montáž pilířů PIŽMO zejména v oblasti obchodního práva, pracovního práva,
 • Martin3
 • Martin4
 • Martin5
 • Martin6
Go to top of page