Hronček & Kolínova, právní služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právní služby

O nás

Advokátní kancelář JUDr. Kvetoslava Kolínová, s.r.o. a Advokátní kancelář JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. jsou spolupracující advokátní kanceláře působící ve městě Žilina a Martin. Poskytujeme kvalitní a efektivní právní služby pro naše klienty ve všech oblastech slovenského práva. Naše služby poskytujeme jak slovenským subjektům, tak i mnohým zahraničním společnostem působícím v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností nebo poboček. Klademe důraz na kvalitu poskytovaných právních služeb s cílem vyhovět očekáváním klientů a to vždy efektivně a na nejvyšší úrovni.

Martin
Žilina

Odbornost

Spolupráce více subjektů na trhu je zárukou odbornosti a kvality poskytování právních služeb. Samozřejmě spolupráce více advokátů je také zárukou silného partnera na straně klienta.

Inovatívnost

Při poskytování právních služeb využíváme nejnovější a nejmodernější technické prostředky a postupy. Elektronická komunikace se soudy a orgány státní správy a podávání návrhů do obchodního rejstříku s využitím zaručeného elektronického podpisu jsou pro nás samozřejmostí. Stejně tak využíváme po dohodě s klientem sledovací systém dlužníků v obchodním věstníku prostřednictvím online aplikace jako i jiné inovativní prvky.

Diskrétnost

Advokát, jakož i další zaměstnanci advokátní kanceláře, jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem advokacie. Pro nás je však závazek mlčenlivosti samozřejmostí a diskrétnost na prvním místě.

Spolehlivost

Odbornost a kvalita služeb poskytovaných členy právního týmu jsou zárukou spolehlivosti. Pojištění uzavřená na škodu vzniklou při výkonu advokátní činnosti a při poskytování právních služeb pro každou kancelář až do výše 1.500.000, - EUR jsou však zárukou spolehlivého a odpovědného partnera.

Go to top of page